Witte Rook

Witte Rook opereert als een online en offline platform gericht op het geschreven woord, het authentieke beeld en kunstenaarsprocessen.

Witte Rook biedt de kunstenaars ruimte voor experiment en onderzoek in relatie tot de steeds veranderende maatschappelijke structuren om te komen tot nieuwe werkvormen die maatschappelijke contexten verbinden. Hierbij hecht Witte Rook grote waarde aan het vastleggen van de processen om de ongeschreven kroniek van de wijk Liniekwartier te publiceren via de artistieke processen van de kunstenaar. 

Kaart wordt geladen...