Privacy & cookies

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 03 april 2024.

Bij Breda Marketing zetten wij ons met hart en ziel in voor Breda en bouwen wij aan een sterke en positieve uitstraling van de stad. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren is het soms nodig om informatie over jou, waaronder persoonsgegevens, te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je onze websites (welkominbreda.nl of bredamarketing.nl) of app (Explore Breda app) bezoekt, contact met ons opneemt of solliciteert op een vacature, hierna ‘onze websites’. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Zodoende verwerkt Breda Marketing jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving die op de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. 

Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons via de contactgegevens genoemd in deze privacyverklaring.

We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inhoudsopgave

 • Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
 • Wie gebruikt je gegevens?
 • Van wie gebruiken we gegevens?
 • Hoe komen we aan je gegevens?
 • Welke gegevens gebruiken we van je?
 • Waarvoor gebruiken we je gegevens?
 • Hoelang bewaren we je gegevens?
 • Met wie delen we je gegevens?
 • Waar slaan we je gegevens op?
 • Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?
 • Wat mag je van ons vragen met betrekking tot je gegevens?
 • Welke cookies gebruiken we?
 • Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en binnen alle domeinen waarin wij werken.  Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Wie gebruikt je gegevens?

Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens door:

Naam: Stichting Citymarketingorganisatie Breda

Correspondentie adres:

Stadserf 2

4811 XS Breda

Telefoon: +31 76 522 38 96

E-mail: privacy@bredamarketing.nl

KvK-nummer 41106488

3. Van wie gebruiken we gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die op welke manier dan ook contact met ons heeft gehad of onze website of app heeft bezocht. Dit zijn onder meer (app en website van bredamarketing.nl als explorebreda.com) bezoekers, particuliere relaties, (contactpersonen van) onze zakelijke relaties en partners, sollicitanten.

(Eigen) Evenement bezoekers/gasten

We richten ons met onze website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen.

4. Hoe komen we aan je gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:

 • gegevens invult op onze website of onze app;
 • contact opneemt met ons via e-mail, telefoon of op een andere manier;
 • bij ons solliciteert;
 • bij ons ergens een bestelling voor plaatst en/of ons ergens voor betaalt.

We kunnen ook indirect gegevens van je krijgen wanneer je:

 • afhankelijk van je instellingen al dan niet akkoord gaat met het plaatsen van cookies en vergelijkbare technologieën;
 • tijdens een evenement waar wij bij aanwezig zijn of dat door ons georganiseerd wordt op beeld vastgelegd wordt;

5. Welke gegevens gebruiken we van je?

We maken gebruik van de volgende gegevens:

 • contactgegevens en identificerende gegevens: bijv. je naam, geslacht, (e-mail)adres, telefoonnummer, functie (bedrijfs)adres, IP-adres, achtergelaten berichten, [indien en voor zover van toepassing: betalingsgegevens];
 • gegevens over je online activiteit (onder andere afhankelijk van je instellingen): bijv. je online interactie met onze website, browsegeschiedenis en zoekgeschiedenis, voorkeuren, locatie en IP-adres;
 • gegevens in het kader van een sollicitatie: bijv. je geboortedatum, CV, motivatiebrief, functie(s), diploma(’s), beoordeling(en);
 • [indien en voor zover van toepassing: camerabeelden waarop je als bezoeker van ons kantoor herkenbaar in beeld komt];
 • Foto’s en ander beeldmateriaal.

6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:

 • we hebben van jou je toestemming gekregen om je persoonsgegevens te gebruiken

7. Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken.  Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op.

8. Met wie delen we je gegevens?

Je persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We zullen je persoonsgegevens nooit met anderen delen.

9. Waar slaan we je gegevens op?

In principe verwerken wij je persoonsgegevens in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). In uitzonderlijke gevallen worden je persoonsgegevens in landen buiten de EER verwerkt/opgeslagen. Wanneer een dergelijke internationale doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt, treffen wij de nodige maatregelen om je persoonsgegevens van een vergelijkbaar niveau van bescherming te voorzien of zien wij erop toe dat de nodige maatregelen in dit verband getroffen worden. Zodoende vinden eventuele internationale doorgiften van persoonsgegevens conform hoofdstuk V van de AVG plaats.

10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op.

11. Wat mag je van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Recht op informatie

We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan.

Recht op inzage

Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.

Recht op correctie

Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken

Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt onder andere voor de gegevens die we van je gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij ons aangeven dat je niet langer bepaalde mail voor commerciële doeleinden van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor het in beeld krijgen van gepersonaliseerde aanbevelingen bij het bezoeken van onze website. Wanneer je gebruik maakt van je recht van bezwaar heeft dit geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór het maken van bezwaar.

Recht op dataportabiliteit

Ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst.

Recht op beperking

Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

Recht om toestemming in te trekken

Je mag de toestemming die je ons eerder voor een bepaald doel gegeven hebt intrekken. Wanneer je je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor een bepaald doel intrekt, heeft dit geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór het intrekken van je toestemming.

Recht om vergeten te worden

Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Wanneer we, op jouw verzoek, overgaan tot het verwijderen van je persoonsgegevens dan verwijderen we alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn.

Recht om een klacht in te dienen

Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht dan lossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met onze Privacy Officer via privacy@bredamarketing.nl. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van Breda Marketing die je klacht moet behandelen.

12. Hoe dien ik een aanvraag of klacht in? 

Stuur je aanvraag of klacht naar onze Privacy Officer via marketing@bredamarketing.nl. We verwerken je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 30 dagen contact met je op, waarbij we zullen aangeven dat het verwerken van je aanvraag of klacht langer zal duren en dat we hier uiterlijk binnen 3 maanden na het hebben ontvangen van de aanvraag of klacht bij je op terugkomen. We kunnen je vragen om je (nader) te identificeren. In dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

13. Welke cookies gebruiken we?

Op onze website maken wij gebruik van cookies [indien en voor zover van toepassing: en andere, vergelijkbare technologieën zoals pixel tags en plug-ins (hierna gezamenlijk naar verwezen als: “cookies”)]. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onze website of app geplaatst kan worden op je hardware, zoals een computer, tablet of smartphone. Een cookie kan gegevens opslaan waarmee jij als bezoeker wordt herkend. Heb je ons bijvoorbeeld toestemming gegeven voor het personaliseren van je profiel op basis van je surf- en zoekgedrag, dan kunnen we onze website speciaal op jou instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. Een pixel tag of plug-in is een kleine grafische afbeelding of code die je al dan niet kan zien op een website. Deze technologieën worden onder andere gebruikt om te registreren op welke websites je bent geweest en/of op welke advertenties je hebt geklikt.

Bekijk hier een overzicht van welke cookies wij op onze website gebruiken.

14. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar privacy@bredamarketing.nl. We helpen je graag.