Sterke Bredase Nassauvrouwen

  In opdracht van PopMonument 2022 (26 november 2022) en i.s.m. Graphic Matters, maakten Bredase illustratoren eigentijdse portretten, geinspireerd op Nassauvrouwen die tussen 1404 en 1620 in Breda leefden. Terwijl hun mannen op het slagveld vochten of elders het land bestuurden, waren ze van invloed op de ontwikkeling van onze stad en het land. De illustratoren lieten zich inspireren door de levens van deze sterke en karaktervolle vrouwen. Ze maakten portretten vol symboliek en hedendaagse interpretaties van historische verhalen. Maak kennis met de Nassauvrouwen en de illustratoren en bekijk de nieuwe portretten.

  Johanna van Polanen (1392 – 1445)

  Johanna van Polanen komt uit een rijke familie en wordt op haar 11e uitgehuwelijkt aan de Duitse, verarmde graaf Graaf Engelbrecht l van Nassau. Zij krijgt een hogere titel krijgt en hij geld. Win-win dus! 
  Met dit huwelijk leggen zij de basis voor het Nederlandse Koningshuis. 

  Breda hoeft vanaf de inzegening van het huwelijk geen belasting meer te betalen over het in de stad gebrouwen bier, een enorm voordeel!
  Johanna geeft opdracht tot de bouw van de Wendelinuskapel, de huidige Waalse kerk en Engelbrecht tot die van de Onze Lieve Vrouwe Kerk, nu bekend als de Grote Kerk Breda.

  Johanna is de moeder van Jan lV van Nassau (1410), erfopvolger van Nederlandse en Duitse Nassau bezittingen.

  Johanna van Polanen door Bas Steens

  Bas is kunstenaar en illustrator en maakt vaak mixed media projecten waarbij hij experimenteert met collage, animatie, sculptuur en illustratie. 

  Maria van Loon - Heinsberg (1424-1502)

  Maria van Loon – Heinsberg trouwt met Jan IV van Nassau en is de moeder van Engelbert ll van Nassau. Maria heeft veel voor het katholiek geloof én de economie van Breda gedaan.
  In 1449 halen zij en haar man de wonderbaarlijke 'Hostie van Niervaert' naar Breda. Het verhaal gaat dat deze hostie rond 1300 door een boer is gevonden op een stuk land in de buurt van Klundert. Bij aanraking begon de hostie spontaan te bloeden. Bedevaartgangers trekken massaal naar Breda om de hostie te bekijken. Dat legt Breda geen windeieren. Veel nieuwe bezoekers betekenen extra inkomsten voor de stad. 

  Maria van Loon Heinsberg door Daan van Bommel

  Daan is kunstenaar geworden om in het alledaagse leven mensen te inspireren, te laten lachen en op zijn manier de wereld een stukje mooier te maken.

  Cimburga van Baden (1450-1501)

  Cimburga van Baden trouwt in 1468 met Engelbrecht ll van Nassau. Het huwelijk blijft kinderloos. Na het overlijden van Cimburga en Engelbert gaan al hun bezittingen naar de Duitse neef van haar man: graaf Hendrik lll van Nassau.

  In opdracht van hun logischerwijs dankbare neef wordt een albasten praalgraf in de Prinsenkapel van de Grote Kerk Breda geplaatst, een van de eerste Renaissance monumenten van de Nederlanden.

  Cimburga van Baden door Kick Stals

  Kick is gefascineerd door de mooie en enge dingen in het leven. Zijn inspiratie komt vooral uit wandelingen door de stad, het park en het bos.


  Claudia van Châlon (1498-1521)

  Claudia van Châlon is de tweede vrouw van Hendrik lll van Nassau, een van de machtigste mannen van Europa. Claudia en Hendrik krijgen één zoon: René. Die erft van een oom van moederskant het prinsdom Orange in Zuid Frankrijk waarmee de basis wordt gelegd voor het huis Oranje-Nassau. Ook dé reden dat Nederland oranje (orange) kleurt bij nationale trots als sportwedstrijden en Koningsdag.
  Het prinsdom Orange is bekend van de zoutmijnen, dé conserveerstof van de middeleeuwen en een fortuin waard. De Châlon’s waren daarom erg rijk.

  René van Chalon sneuvelt jong op het slagveld. Kort tevoren benoemt hij zijn Duitse neefje Willem van Nassau tot erfgenaam van zijn vermogen én titels. De 11-jarige Willem werd hierdoor Willem van Oranje. 

  Claudia van Châlon door Babette Bakermans

  Babette is illustrator, grafisch ontwerper en muralist. Haar werk heeft een retro gevoel en wordt gekenmerkt door een interesse in surrealisme, mode en stedelijke cultuur.

  Mencía de Mendoza (1508-1554)

  Mencía de Mendoza stamt uit een oud, roemrijk Castiliaans geslacht. Ze wordt wees op haar 15e, erft het familiefortuin en wordt na 15 maanden onderhandelen de derde vrouw van Hendrik lll van Nassau.
  De imposante rijkdom van Mencía brengt Breda veel grandeur en status. De beste ambachtslieden vestigen zich in haar nabijheid, waardoor Breda transformeert tot wetenschapsstad, een stad vol kunst en elegantie. Ze overlijdt kinderloos.

  Mencia de Mendoza door Sjoerd Jansen

  Door het creëren van eigen metaforen en symboliek maakt Sjoerd semi-realistische, expressieve illustraties die iets zeggen over de wereld waarin we leven.

  Anna van Egmond (1533-1558)

  Anna van Egmond, gravin van Buren, is een van de rijkste erfdochters van de Nederlanden. Karel V regelt het huwelijk van Willem van Oranje-Nassau met Anna, waardoor zij zijn eerste vrouw (van vier, zal later blijken) wordt. Anna sterft jong en ligt met haar oudste dochtertje Maria begraven in de Prinsenkapel van de Grote Kerk Breda.

  Anna van Egmond door Dymphie Elisa

  De projecten van Dymphie variëren tussen illustratie en animatie. Ze is vooral geïnteresseerd in het visualiseren van complexe gevoelens en ideeën.  

  Anna van Saksen (1544-1577)

  Anna van Saksen is de tweede vrouw van Willem van Oranje-Nassau. Dit huwelijk was zakelijk gezien interessant voor Willem, maar had van zijn kant weinig met liefde te maken. Het verhaal gaat dat Willem zijn liefdesbrieven aan Anna door zijn broer liet schrijven en haar ophaalde om te trouwen in gezelschap van zijn maîtresse. Een goed begin…

  In 1571 wordt Anna gedwongen te scheiden van Willem. Dat jaar bevalt Anna namelijk van háár minnaar Jan Rubens, de vader van de latere schilder Pieter Paul Rubens. Willem probeert het huwelijk ongedaan te maken door Anna krankzinnig te laten verklaren en op te sluiten in Dresden in een kamer zonder ramen. Tijdens dit proces leert Willem zijn derde vrouw kennen: Charlotte de Bourbon-Montpensier.

  Anna van Saksen door Eliza Palm

  Eliza is illustrator en stop-motion animator. Ze werkt met papier, textiel en linosneden. Duurzaamheid is een belangrijk thema in haar werk. 

  Charlotte de Bourbon-Montpensier (1546-1582)

  Charlotte de Bourbon-Montpensier brengt geen vermogen in voor haar huwelijk met Willem van Oranje-Nassau en zit tot aan haar huwelijk zelfs nog in een klooster. Dit moet wel echte liefde zijn, maar… het stel heeft geen geld. Ze lossen het op met ‘pillengeld’. Hun zes dochters worden met hun tweede naam vernoemd naar een persoon of streek die voortaan de lijfrente zal betalen: 2000 tot 3000 pond per jaar.
  De meisjes worden geboren en vernoemd: Louise Juliana, Elisabeth Maria, Catharina Belgica, Charlotte Flandrina, Charlotte  Brabantina en Emilia de Tweede Antwerpiana.

  Charlotte overlijdt tijdens de zwangerschap van haar zevende kind.

  Charlotte de Bourbon door Falco van der Velden

  Falco is een illustrator die zowel digitaal als analoog werk maakt. Momenteel focust hij zich vooral op het ontwerpen en zetten van tattoos. 

  Louise de Coligny (1555-1620)

  Louise de Coligny is laatste in rij als vierde vrouw van Willem van Oranje-Nassau. In 1584 baart Louise een zoon, Frederik Hendrik. Een maand na zijn doop wordt haar man in Delft gedood. Louise blijft na de dood van Willem achter met grote financiële problemen.

  Zij voedt de zes dochters op van Willems vorige vrouw, Charlotte de Bourbon, en draagt de rest van haar leven alleen nog maar rouwkleding.

  Louise de Coligny door Iris van den Bersselaar

  Iris is zelfstandig beeldmaker met illustratie als hoofdmedium. Door haar cynische en poëtische blik beeldt zij ‘normale’ situaties op een bijna surrealistische manier af.