Grote Kerk Breda op weg naar morgen

  Hoe zorg je ervoor dat een eeuwenoude kerk waarvan de traditionele, religieuze functie steeds meer naar de achtergrond verdwijnt, tot in lengte van jaren betekenisvol blijft? Een uitdaging voor veel beheerders van monumentale kerkgebouwen. Lees hoe de Grote Kerk Breda door nieuw beleid de wereld van vandaag verbindt aan de historische verhalen van de kerk en zo haar belangrijke rol in de stad voor de toekomst veiligstelt.

  Culturele, economische en maatschappelijke waarde

  Lange tijd waren kerkelijke organisaties vooral gericht op instandhouding van de gebouwen. Inmiddels groeit het besef dat kerkgebouwen met een uitgekiende programmering een belangrijke culturele, economische en maatschappelijke waarde kunnen toevoegen aan de stad. 
  Met dat in het achterhoofd ontwikkelde de Grote Kerk Breda een vernieuwende visie. En net zoals de Nassaus 600 jaar geleden de Grote Kerk bouwden als vernieuwers van hún tijd, loopt de Grote Kerk met het nieuwe beleid voorop in Europa. 

  Waardevolle collectie

  De Grote Kerk Breda is geen museum of kunsthal, maar heeft wel een kunstcollectie. Achter kunstwerken als de grafmonumenten, de Prinsenkapel en het drieluik van Van Scorel schuilen bijzondere verhalen.

  Culturele evenementen
  Door hoogwaardige culturele evenementen te organiseren en die op een eigentijdse manier te linken aan de vele verhalen van de kerk, trekt de Grote Kerk steeds andere doelgroepen aan. Zo sprak Museum of the Moon, een enorme replica van de maan, bij veel bezoekers tot de verbeelding.  

  Ook zonder evenementen of tentoonstellingen worden de verhalen van de kerk op allerlei, vaak innovatieve manieren verteld. Denk aan speurtochten, audiotours en digitale infozuilen waarmee je zelfs een blik in de grafkelder van de Nassaus kunt werpen.
   

  Een plek voor en van iedereen

  In kerken komen mensen samen voor ontmoeting en reflectie. Door in de programmering samen te werken met een breed scala aan organisaties draagt de Grote Kerk bij aan het inclusieve en sociale karakter van de stad. Zo is en blijft de Grote Kerk het kloppend hart van Breda. Een plek voor iedereen; jong of oud, Bredanaar, nieuwkomer of bezoeker.

  Partners 
  Partners waarmee de Grote Kerk Breda samenwerkt, lopen uiteen van NAC Breda tot Buddy to Buddy en van Avans en BredaPhoto tot Nieuwe Veste. Bovendien is de Grote Kerk mede-initiatiefnemer van CrossArts, een organisatie die stadsvernieuwing en erfgoed op een spannende manier samenbrengt. Zo blijft de Grote Kerk een plek waarmee iedere Bredanaar zich verbonden voelt en waar iedere niet-Bredaar zich welkom voelt.
  De spelers van NAC Breda hebben in het seizoen de Grote Kerk op hun shirt. 

  Grote Kerk als economische aanjager

  Een combinatie die je misschien op het eerste gezicht niet zou maken maar die in de nieuwe rol van de Grote Kerk wel degelijk van betekenis is. Met een bijzondere programmering trekt de Grote Kerk nieuwe bezoekers naar Breda. Bezoekers die behalve naar de Grote Kerk ook naar bijvoorbeeld Stedelijk Museum Breda gaan, een hapje gaan eten of winkels in de binnenstad bezoeken. 

  Zo bouwt de Grote Kerk Breda mee aan een gezonde economie en versterkt ze de al aanwezige culturele voorzieningen. 

  Jong geleerd...

  De Grote Kerk maakt deel uit van het culturele programma De Ontdekking. Zo maken kinderen al op de basisschool kennis met de Grote Kerk. Op een toegankelijke manier die aansluit bij de interesses van kinderen. Op die manier voelt het al heel snel een beetje als hún Grote Kerk. Een plek om trots op te zijn.